Hoe optimaliseer ik mijn echtscheiding?

Dirk Miseur
Edipro, 2009
ISBN 9076924066


Index de l'Oeuvre

Sections

  • Sumario

Fiscale implicaties bij een echtscheiding

Hoofdstuk 1. De verschillende soorten scheidingen volgens de fiscus. 1. De wettelijke scheiding. 2. De scheiding van tafel en bed. 3. De feitelijke scheiding. 3.1. Het juridische begrip ‘feitelijke scheiding’. 3.2. Het fiscale begrip ‘feitelijke scheiding’. 3.3. Bewijs van de feitelijke scheiding. 3.4. Rechtspraak inzake het bewijs van feitelijke scheiding. 3.5. Waarom is de datum van de feitelijke scheiding zo belangrijk ?. 4. De belastingaangifte en de vermelding van de verschillende scheid...

Voorwoord

Sociale implicaties bij een echtscheiding

Inleiding. Hoofdstuk 1. Werkloosheidsuitkeringen. 1. Principe. 2. Het begrip ‘alleenwonende’. 3. Het begrip ‘samenwonende (met gezinslast)’. 4. Co-ouderschap. Hoofdstuk 2. Ziekte-uitkeringen. Hoofdstuk 3. De terugbetaling van geneeskundige zorgen. 1. De feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed. 1.1. Persoon ten laste van de feitelijk gescheiden echtgenoot. 1.2. Verzekering als niet-beschermd persoon. 2. De wettelijke scheiding. Hoofdstuk 4. De kinderbijslag. 1. Wettelijk kader. 2. W...

De Dienst voor alimentatievorderingen (davo)

Inleiding. Hoofdstuk 1. De opdracht van de dienst voor alimentatievorderingen. Hoofdstuk 2. Rechthebbenden en formaliteiten. 1. De rechthebbenden. 2. De te vervullen voorwaarden. 3. Bedrag van het voorschot op het onderhoudsgeld. 4. De kosten verbonden aan de tussenkomst van DAVO. 5. De te vervullen formaliteiten. 6. Plaats en gevolgen van indiening van de aanvraag. 7. Rechten en plichten van de onderhoudsgerechtigde. 8. De onderhoudsgerechtigde gaat niet akkoord met de beslissing van DAVO. 9...

Echtscheiding en verzekeringen

Inleiding. Hoofdstuck 1. De verschillende soorten polissen. 1. De gezinspolis. 2. De brandpolis. 3. De autoverzekering. 4. De levensverzekering.

Checklist

Bijlagen

Bibliografie

Geraadpleegde websites

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés