Índice de la Obra

Secciones

  • Sumario

Sumario

Introducció

I. Pròleg - 1. La obligació d’aliments entre parents: concepte - 2. Normativa aplicable - 3. Fonts de la prestació d’aliments entre parents: solidaritat familiar/política assistencial - 4. Trets característics i naturalesa jurídica de la pensió d’aliments entre parents

Regulació legal

1. Supòsits en que es determina la obligació legal d’aliments - 2. Elements de la prestació d’aliments - A. L’element qualitatiu - B. La determinació de la quantia - C. Modalitats en el compliment - 3. Els subjectes de l’obligació alimenticia entre parents - 4. La situació de necessitat - 5. Exempció de discapacitat - 6. L’acció d’aliments - 7. La reclamació legitimats a iniciar-la - 8. La prestació d’aliments per un tercer

Extinció de la obligació alimenticia: causes

La prestació d'aliments entre parents/pensió d'aliments a favor dels fills menors: diferències essencials

Prestació d'aliments a favor dels fills menors

1. Normativa aplicable - 2. Concepte - 3. La font de la pensió d’aliments a favor dels fills menors d’edat: la pàtria potestat. 100 - 4. Fonament i contingut elements de la pensió en favor dels fills - A. Despeses exclusives - B. Determinació de la quantia - 5. Característiques de la pensió en favor dels fills

La innovació del Codi Civil Català

1. La patria potestat compartida - pla de parentalitat - 2. Contingut del pla de parentalitat - 3. La pensió d’aliments: un dels grans afectes a la nova legislació

L'extinció

Annexa I. Importe en euros de las pensiones mensuales según los ingresos de los padres

Annexa II. Model de pla de parentalitat

Bibliografía

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios