Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2001

November 14, 2001

Sodba nº U 2021/2000 of Upravni oddelek, November 14, 2001

V denacionalizacijskem postopku, ce gre za vracanje upravicencem po 12. clenu ZDen, je treba najprej ugotoviti državljanstvo prejšnjega lastnika, in šele ce je dokazano, da ta ob podržavljenju ni imel jugoslovanskega državljanstva, pridejo v poštev kot denacionalizacijski upravicenci zakonec in dedici iz prvega dednega reda, in s tem tudi ugotavljanje, ali ti izpolnjujejo pogoje iz 9. clena ZDen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners