Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2001

February 20, 2001

Sodba nº U 46/2001 of Upravni oddelek, February 20, 2001

Glede na 68. clen Ustave Republike Slovenije tujci še ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremicninah v Republiki Sloveniji. Po mnenju sodišca je pravilno tudi stališce tožene stranke, da upoštevanja veljavnih prepovedi pridobitve lastninske pravice ne izkljucuje dejstvo, da je AA umrla leta 1985, torej pred uveljavitvijo ZDen. Sodišce se ne strinja z mnenjem tožece stranke, ki ustavno prepoved povezuje s tretjim odstavkom 16. clena ZDen, in meni, da velja le v primeru, ce je upravice...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners