Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2001

September 19, 2001

Sklep nº U 1945/2003 of Upravni oddelek, September 19, 2001

Zato je mogoc upravni spor le zoper upravni akt, ki je bil izdan na drugi stopnji, zoper upravni akt prve stopnje pa le, ce proti njemu ni pritožbe v upravnem postopku. Zmotno je torej mnenje tožnika, da je postala prvostopna odlocba dokoncna zato, ker je bila pritožba zoper njo dokoncno zavržena oziroma je bil dokoncno zavrnjen predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners