Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2002

January 31, 2002

Sodba nº U 2191/2000 of Javne finance oddelek, January 31, 2002

Placilni nalog v upravnih spisih ni opremljen s potrdilom o izvršljivosti, niti ni izkazana vrocitev placilnega naloga tožniku. Ce pa tožniku placilni nalog ni bil vrocen, kot zatrjuje, placilni nalog ni postal izvršljiv ter glede na dolocbo 3. odstavka 44. clena ZDavP izvršilni naslov ne obstaja in sklepa o prisilni izterjavi denarne obveznosti ne bi bilo mogoce izdati.

Sodba nº U 1672/2000 of Javne finance oddelek, January 31, 2002

Placilni nalog v upravnih spisih ni opremljen s potrdilom o izvršljivosti, niti ni izkazana vrocitev placilnega naloga tožnici. Ce pa tožnici placilni nalog ni bil vrocen, kot zatrjuje, placilni nalog ni postal izvršljiv ter glede na dolocbo 3. odstavka 44. clena ZDavP izvršilni naslov ne obstaja in sklepa o prisilni izterjavi denarne obveznosti ne bi bilo mogoce izdati.

January 22, 2002

Sodba nº U 348/99 of Javne finance oddelek, January 22, 2002

Pri uvršcanju blaga v ustrezne carinske tarife je treba upoštevati tudi temeljna pravila o uvršcanju tega blaga. Vendar pa je potrebno v primerih kot je obravnavani, ko gre dejansko za razlago predpisa na podlagi minimalnih razlik, po presoji sodišca, poleg navedenega vendarle upoštevati tudi pravni red kot celoto, v tem kontekstu predvsem dolocbe Ustave RS, pa tudi druge zakonske predpise. Vsi državni organi morajo pri svojih odlocitvah upoštevati oz. zagotavljati tudi enakopravnost subjekto...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners