Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2002

July 11, 2002

Sodba nº U 1266/99 of Javne finance oddelek, July 11, 2002

Po dolocbah 4., 6. in 2. odstavka 12. clena ZPD je obdavcen vsakokraten promet z lesom in gozdnimi lesnimi sortimenti za namene reprodukcije. Možnost, da se uveljavi davcna oprostitev tudi za tovrstni material oziroma proizvode, vsebuje šele 19. clen Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku. Po tej dolocbi se za les in gozdne lesne sortimente iz drugega odstavka 12. clena ZPD, ki se ne morejo nabavljati kot repromaterial brez placila davka, šteje promet lesa in gozdnih lesnih sortimentov...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners