Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2007

August 30, 2007

Sodba nº U 318/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2007

V zadevi ni sporno, da zapuščinski postopki po članih agrarne skupnosti, ki so dobili vrnjene v postopku denacionalizacije sporni parceli, niso zaključeni, saj v večini primerov niso bili niti uvedeni, uveden pa je postopek za razlastitev, zato je po mnenju sodišča ugovor tožeče stranke, da investitor ni predložil dokazila o pravici graditi v skladno s 25. členom ZDVGOMP, neutemeljen. 

Sodba nº U 318/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2007

V zadevi ni sporno, da zapuščinski postopki po članih agrarne skupnosti, ki so dobili vrnjene v postopku denacionalizacije sporni parceli, niso zaključeni, saj v večini primerov niso bili niti uvedeni, uveden pa je postopek za razlastitev, zato je po mnenju sodišča ugovor tožeče stranke, da investitor ni predložil dokazila o pravici graditi v skladno s 25. členom ZDVGOMP, neutemeljen.

August 24, 2007

Sodba nº in sklep U 1285/2005 of Javne finance oddelek, August 24, 2007

Za presojo, ali gre za aktivnega družbenika v smislu obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002, je odločilno, ali je družbenik imel možnost vpliva na poslovanje družbe, ne pa da te možnosti ni izkoristil. Da tožnik ne bi imel možnosti vpliva na poslovanje družbe, pa niti ne zatrjuje. Trdi namreč le, da dejansko ni bil vključen v poslovanje in upravljanje izbrisane družbe. Po določbi 3. odstavka 394. člena ZGD družbeniki za obveznosti izbrisane družbe odgovarjajo ...

Sodba nº in sklep U 1285/2005 of Javne finance oddelek, August 24, 2007

Za presojo, ali gre za aktivnega družbenika v smislu obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002, je odločilno, ali je družbenik imel možnost vpliva na poslovanje družbe, ne pa da te možnosti ni izkoristil. Da tožnik ne bi imel možnosti vpliva na poslovanje družbe, pa niti ne zatrjuje. Trdi namreč le, da dejansko ni bil vključen v poslovanje in upravljanje izbrisane družbe.

August 22, 2007

Sodba nº U 915/2005 of Upravni oddelek, August 22, 2007

Z določbo 146. člena ZOFVI zakonodajalec strokovnim delavcem ni priznal višje strokovne izobrazbe od dejansko pridobljene, temveč jim je le ohranjal obstoječa delovna razmerja v vzgoji in izobraževanju. Ta pravica pa ni pridobljena za vedno in za vse primere, temveč le za tiste delavce, ki so ob uveljavitvi ZOFVI in ves čas neprekinjeno na takem delovnem mestu. Ob ponovni zaposlitvi v vzgoji in izobraževanju so za tožnico veljali izobrazbeni pogoji po določbah ZOFVI, kar pomeni, da prehodna d...

Sodba nº U 915/2005 of Upravni oddelek, August 22, 2007

Z določbo 146. člena ZOFVI zakonodajalec strokovnim delavcem ni priznal višje strokovne izobrazbe od dejansko pridobljene, temveč jim je le ohranjal obstoječa delovna razmerja v vzgoji in izobraževanju. Ta pravica pa ni pridobljena za vedno in za vse primere, temveč le za tiste delavce, ki so ob uveljavitvi ZOFVI in ves čas neprekinjeno na takem delovnem mestu. Ob ponovni zaposlitvi v vzgoji in izobraževanju so za tožnico veljali izobrazbeni pogoji po določbah ZOFVI, kar pomeni, da prehodna d...

August 14, 2007

Sodba nº U 2903/2005 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Ker trije računi, pridobljeni z akcijo "vzemi račun", niso bili evidentirani na nobenem kontrolnem traku registrske blagajne, obstaja sum, da evidence prihodkov niso pravilne, kar je razlog za oceno. Pri izbiri metode ocene pa davčni organ ni povsem samostojen, saj je dolžan uporabiti takšen način, pri katerem bo rezultat ocene čim bližji dejanskemu. 

Sodba nº U 2688/2006 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Za določitev nabavne vrednosti nepremičnine je odločilna njena vrednost, navedena v pogodbi. Zakonski pogoj za davčno oprostitev je prijavljeno stalno prebivališče na naslovu tistega stanovanja, ki je predmet odsvojitve. 

Sodba nº U 2565/2005 of Upravni oddelek, August 14, 2007

Ker spada področje aktivne politike zaposlovanja v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je ob dejstvu, da v ZZZBP ni določen organ, pristojen za odločanje o pritožbi, ko gre za vračilo prispevkov, ter na podlagi 232. člena ZUP za odločanje o pritožbi tožeče stranke zoper sklep prvostopnega organa tožene stranke stvarno pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Sodba nº U 1092/2005 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Kdor vstopi v že obstoječo komanditno družbo, je po določilih ZGD odgovoren tako kot drugi družbeniki za obveznosti družbe, ki so nastale pred njegovim vstopom, ne glede na to, ali je bila firma družbe spremenjena ali ne. 

Sodba nº U 1092/2005 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Kdor vstopi v že obstoječo komanditno družbo, je po določilih ZGD odgovoren tako kot drugi družbeniki za obveznosti družbe, ki so nastale pred njegovim vstopom, ne glede na to, ali je bila firma družbe spremenjena ali ne.

Sodba nº U 2565/2005 of Upravni oddelek, August 14, 2007

Ker spada področje aktivne politike zaposlovanja v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je ob dejstvu, da v ZZZBP ni določen organ, pristojen za odločanje o pritožbi, ko gre za vračilo prispevkov, ter na podlagi 232. člena ZUP za odločanje o pritožbi tožeče stranke zoper sklep prvostopnega organa tožene stranke stvarno pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Sodba nº U 2688/2006 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Za določitev nabavne vrednosti nepremičnine je odločilna njena vrednost, navedena v pogodbi.

Sodba nº U 2903/2005 of Javne finance oddelek, August 14, 2007

Ker trije računi, pridobljeni z akcijo „vzemi račun“, niso bili evidentirani na nobenem kontrolnem traku registrske blagajne, obstaja sum, da evidence prihodkov niso pravilne, kar je razlog za oceno. Pri izbiri metode ocene pa davčni organ ni povsem samostojen, saj je dolžan uporabiti takšen način, pri katerem bo rezultat ocene čim bližji dejanskemu.

August 03, 2007

Sodba nº in sklep U 1532/2007 of Upravni oddelek, August 03, 2007

Tožnikova utemeljitev, da je postopek za nastanitev v Italiji drugačen, sama po sebi ne more predstavljati argumenta za obstoj zlorabe postopka ob upoštevanju konkretnih okoliščin primera, ko je tožnik sam odšel na policijsko postajo takoj po prihodu v Ljubljano in v sprejemljivo kratkem času po prihodu v Slovenijo. Dejstvo, da je tožnik v navedenih okoliščinah prišel iz varne tretje države, ima lahko pomen v postopku odločanja o prošnji za azil, ne pa v konkretnem postopku presoje zakonitost...

Sodba nº in sklep U 1531/2007 of Upravni oddelek, August 03, 2007

Tožnikova utemeljitev, da je postopek za nastanitev v Italiji drugačen, sama po sebi ne more predstavljati argumenta za obstoj zlorabe postopka ob upoštevanju konkretnih okoliščin primera, ko je tožnik sam odšel na policijsko postajo takoj ob prihodu v Ljubljano in v sprejemljivo kratkem času po prihodu v Slovenijo. Dejstvo, da je tožnik v navedenih okoliščinah prišel iz varne tretje države, ima lahko pomen v postopku odločanja o prošnji za azil, ne pa v konkretnem postopku presoje zakonitost...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners