Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2012

March 21, 2012

Sodba nº II U 283/2010 of Upravni oddelek, March 21, 2012

V postopku je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka opravlja dejavnost posredovanja začasne delovne sile. Bistveni elementi te dejavnosti so: začasnost del, zaposlitev delavcev pri zaposlovalni agenciji ter nadzor naročnika pri opravljanju dela. Glede nadzora je upravni organ odločitev utemeljeno oprl na določila pogodb o poslovnem sodelovanju, ki dokazujejo, da so delavci tožeče stranke v obratu naročnika dela opravljali pod naročnikovim nadzorom. Tožeča stranka torej naročniku ni nudila zgolj...

March 14, 2012

Sodba nº II U 377/2010 of Upravni oddelek, March 14, 2012

Družinski pomočnik mora željo po 2. alineji prvega odstavka 18 l. člena ZSV, da v bodoče ne želi več opravljati prevzetih nalog, izraziti v takšnem psihofizičnem stanju, ki mu omogoča, da svobodno in pri polni zavesti izrazi svojo resnično voljo.

March 07, 2012

Sodba nº II U 87/2012 of Upravni oddelek, March 07, 2012

Po tretjem odstavku 12. člena ZSVarPre izvršba na plačo in izvršba na transakcijskem računu nista določeni kot zakonski izjemi za priznanje brezplačne pravne pomoči in se zato pri izračunu lastnega dohodka prosilca in njegove družine ne moreta upoštevati.

Sodba nº II U 82/2012 of Upravni oddelek, March 07, 2012

Tožnik ne more uspeti s tožbenim ugovorom, da se je v svoji (novi) prošnji skliceval na odločbo v drugi zadevi, v kateri so bile nepremičnine, ki jih je v tej zadevi zatajil, obravnavane, saj gre v konkretnem primeru za novo prošnjo in s tem za novo izjavo, v novi izjavi pa morajo biti tudi vsi relevantni podatki o premoženju celovito navedeni na novo.

Sodba nº II U 77/2012 of Upravni oddelek, March 07, 2012

Uvedba stečajnega postopka proti tožniku, ki je brez premoženja, nima pravne podlage, saj ne bi prišlo do poplačila upnikov. Četudi bi bil stečajni postopek uveden, terjatve proti tožniku ne bi prenehale. Zato je uvedba stečajnega postopka zoper tožnika očitno nerazumna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners