Višja Sodišča: Opinions issued on February 1993

February 18, 1993

Sklep nº II Cp 1041/93 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Starši se ne razbremenijo odgovornosti za škodo, ki jo je povzročil njihov otrok z njihovim kolesom z motorjem s tem, da le dokažejo, da so otroka poučevali o nevarnosti v prometu in mu prepovedovali vožnjo pred opravljenim preizkusom znanja prometnih predpisov. Dolžni so kolo z motorjem zavarovati tako, da otroku preprečijo samovoljno vožnjo. 

February 17, 1993

Sklep nº Kp 143/93 of Kazenski oddelek, February 17, 1993

Če je bil sklep, s katerim se zahteva za izločitev sodnika zavrne, izdan po vložitvi obtožbe (ali zasebne tožbe), se sme tak sklep izpodbijati samo v pritožbi zoper sodbo. 

February 15, 1993

Sodba nº II Cp 1535/93 of Civilni oddelek, February 15, 1993

Za vprašanje obstoja vzročne zveze je upošteven tisti dogodek kot vzrok, brez katerega ne bi bilo škodljive posledice. Zato okoliščina, da je bila tožnica invalidsko upokojena in s tem prikrajšana na dohodku razen zaradi posledic poškodb v prometni nesreči kot škodnem dogodku tudi zaradi bolezni, ne predstavlja podlage za zmanjšanje obsega odškodninske obveznosti tožene stranke. 

February 10, 1993

Sodba nº II Cp 5/94 of Civilni oddelek, February 10, 1993

Tožnice ni mogoče šteti za nepreskrbljenega zakonca, ki nima sredstev za življenje, glede na njeno solastništvo na znatnem skupnem premoženju obeh pravdnih strank. Tako ni podan pogoj za naložitev obveznosti njenega preživljanja tožencu, ki ima majhne osebne dohodke in preživninske obveznosti do dveh otrok. 

February 09, 1993

Sklep nº I Cp 1309/93 of Civilni oddelek, February 09, 1993

Pri odmeri škode, ki je nastala zaradi zamujene gradnje in v zvezi s temi zvišanjem cen v gradbeništvu zaradi inflacije, je potrebno upoštevati le dejansko škodo, ki jo je imel investitor, pri čemer je pomembno kakšne vire sredstev je imel na voljo za nadaljevanje gradnje. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners