Višja Sodišča: Opinions issued on August 1993

August 31, 1993

Sodba nº II Cp 77/94 of Civilni oddelek, August 31, 1993

Če imetnik stanovanjske pravice ni slovenski državljan, pravice do nakupa stanovanja ne more prenesti na svoje otroke. 

August 27, 1993

Sodba nº Cpg 301/93 of Gospodarski oddelek, August 27, 1993

Ne gre za popravo tožbe, ker je tožeča stranka po ugovoru pasivne legitimacije kot toženo stranko označila drugo pravno osebo kot je bila označena v tožbi. 

August 20, 1993

Sklep nº Cpg 1144/93 of Gospodarski oddelek, August 20, 1993

Če je dolžnik prišel do akceptnega naloga proti volji upnika, ne obstoji naročilo (nalog) za njegovo izpolnitev in vnovčenje, kar kaže na verjetnost terjatve na njegovo vrnitev. 

August 12, 1993

Sklep nº Cpg 1072/93 of Gospodarski oddelek, August 12, 1993

Za zavarovanje izplačila prerekane terjatve se upniku v sklepu o glavni razdelitvi rezervirajo sredstva, če je terjatev pravočasno prijavil in v danem roku vložil tožbo na njeno ugotovitev ter o tem obvestil stečajni senat. Če so izpolnjeni pogoji za rezervacijo sredstev, jih stečajni senat mora rezervirati in pri odločanju o tem ne sme presojati utemeljenosti prijavljene terjatve. Upnik nima pravnega interesa s pritožbo izpodbijati sklep o zavrnitvi ugovora drugega upnika zoper osnutek glavn...

August 05, 1993

Sodba nº Kp 260/93 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, August 05, 1993

Opis dejanja v katerem je navedeno, da je obdolženec samovoljno zasedel garsonjero in na vhodnih vratih zamenjal ključavnico, ne da bi bilo povedano čigava ta garsonjera sploh je in opredeljena pravica, ki naj bi si jo vzel in za katero naj bi mislil, da mu gre, ne vsebuje vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja samovoljnosti po 1. odstavku 233. člena KZS, pa tudi ne kakega drugega kaznivega dejanja. Zato je obdolženca po 1. točki 350. člena ZKP potrebno obtožbe oprostiti. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners