Višja Sodišča: Opinions issued on August 1995

August 30, 1995

Sklep nº Cpg 842/95 of Gospodarski oddelek, August 30, 1995

Od tega, v kakšnem obsegu in v kateri fazi izvršilnega postopka upnik umakne predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine je odvisno, kakšna bo vsebina izreka in obrazložitve sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka. 

Sklep nº Cpg 589/95 of Gospodarski oddelek, August 30, 1995

Za izdajo popravnega sklepa, s katerim se popravi očitna pisna pomota v izreku, ni pomembno, kako je odločitev o zahtevku v sodbi obrazložena. 

Sodba nº Kp 233/95 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, August 30, 1995

Dejstvo da je obdolženi kaznivo dejanje storil dobra dva tedna po prihodu v Republiko Slovenijo ni moč šteti kot obteževalno okoliščino, pač pa to pomembno le pri izreku stranske kazni izgona tujca iz države. 

Sklep nº II Cp 224/95 of Civilni oddelek, August 30, 1995

Sodišče ni dolžno pozivati dedičev, da se izjasnijo ali bo potrebno opraviti zapuščinsko obravnavo ali ne, ampak kadar izhaja iz podatkov smrtovnice, da gre zgolj za premično premoženje zapustnika, praviloma ne razpiše zapuščinske obravnave. To opravi le takrat, kadar dediči to sami od sebe zahtevajo. 

August 23, 1995

Sklep nº Cpg 592/95 of Gospodarski oddelek, August 23, 1995

Samostojnemu podjetniku posamezniku ni mogoče dovoliti izvršbe na podlagi verodostojne listine. 

Sklep nº II Cp 486/95 of Civilni oddelek, August 23, 1995

Odškodninski zahtevek zaradi nemožnosti uporabe podržavljenega premoženja za čas od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vzpostavitve lastninske pravice na vrnjeni nepremičnini ima pravno podlago v členu 72/2 ZDEN, obravnava pa se po splošnih premoženjskih predpisih. Za odločanje o zahtevku je pristojno sodišče v pravdnem postopku. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners