Višja Sodišča: Opinions issued on August 1997

August 27, 1997

Sklep nº I Cpg 661/97 of Gospodarski oddelek, August 27, 1997

Če pooblaščenec tožeče stranke opravičuje svoj izostanek z naroka z nenadno in nujno zadržanostjo ali z boleznijo, za kar pa ne predloži nobenega dokaza, se šteje, da predlog za preložitev naroka za glavno obravnavo ni utemeljen, s čemer so podani pogoji za ugotovitev domneve umika tožbe. 

Sodba nº Cpg 778/95 of Gospodarski oddelek, August 27, 1997

Tožeča stranka lahko od zapadlih in ne plačanih obresti zahteva zamudne obresti od dneva vložitve izvršilnega predloga ali tožbe (procesne obresti), čeprav glavna terjatev, iz katere izvirajo (obračunane) pogodbene ali zamudne obresti, še ni prenehala (in je vtoževana skupaj z obrestmi). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners