Višja Sodišča: Opinions issued on August 1999

August 26, 1999

Sklep nº I Cpg 96/99 of Gospodarski oddelek, August 26, 1999

Oseba, ki za odvetnika opravlja določene posle (prevzema sodna pisanja na sodišču) se šteje za osebo iz 139. čl. ZPP. Zato se šteje, da je bila vročitev odvetniku opravljena tistega dne, ko je bila sodna pošiljka izročena tej osebi in ne tistega dne, ki ga je pooblaščenec naknadno zapisal na vročilnici. 

Sklep nº Cpg 266/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 26, 1999

Zastopanje v enostavnejših zadevah ne zahteva dolgotrajnih priprav in substitut lahko dobi potrebne informacije že v kratkem dopisu. Korist od takega nadomeščanja imajo tudi stranke, ker so stroški manjši (za potne stroške, dnevnice ...). 

August 25, 1999

Sodba nº I Cp 1309/99 of Civilni oddelek, August 25, 1999

Smisel varstva pri delu je preprečevanje (oz. zmanjševanje) nesreč pri nevarnejših delovnih operacijah (kot npr. delo s stroji, z nevarnimi snovmi, v nevarnih razmerah itd), tam, kjer skrbi za lastno varnost ni mogoče prepuščati delavcu samemu, in njegovi splošni razgledanosti, izkušenosti in iznajdljivosti. Tam pa, kjer gre za dela, ki so nenevarna, enostavna, skorajda vsakodnevna, ali vsaj taka, ki jih obvlada vsak povprečen odrasel človek, zna (in zato mora) vsakdo sme poskrbeti za svojo v...

Sodba nº in sklep II Cp 1256/99 of Civilni oddelek, August 25, 1999

Odločanje o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča spada v upravno pristojnost. 

August 23, 1999

Sklep nº I Cp 1563/99 of Civilni oddelek, August 23, 1999

V predmetni zadevi je zato potrebno izhajati iz tega ali je bila parcela zazidljiva ali ne in iz tega, če jo je tožnica kupila v prepričanju, da ima take lastnosti. Zazidljivost sporne parcele tako v danem primeru predstavlja njeno bistveno lastnost. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners