Višja Sodišča: Opinions issued on July 2010

July 08, 2010

Sklep nº Cp 294/2010 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 08, 2010

Zahteva za ločitev zapuščine od dedičevega premoženja se namreč lahko nanaša samo na ločitev celotne zapuščine in ne njenih posameznih delov (primerjaj Kreč - Pavić, Narodne novine, Zagreb 1964), pri čemer je upnik, ki je predlagal ločitev zapuščine, dolžan sprožiti ustrezen postopek za poplačilo svoje terjatve po pravilih izvršilnega postopka. Inštitut ločitve zapuščine s samo izdajo sklepa o ločitvi, popisu in cenitvi zapuščine namreč še ne bo dosegel svojega namena. V takšnem primeru bo pr...

July 06, 2010

Sklep nº Cp 388/2010 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 06, 2010

V petem odstavku 64. člena Zakona o notariatu je izrecno predpisano, da podpis osebe, lahko na zemljiškoknjižnem dovolilu kot zasebni listini overi samo notar. Ta določba je posledica širših pristojnosti notarja pri overitvi zemljiškoknjižnega dovolila, saj mora ob overitvi paziti na izpolnitev pogojev po posebnih predpisih. Odločitev prvostopenjskega sodišča, ko je predlog overil tuj notar, zavrnilo, je torej pravilna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners