Višja Sodišča: Opinions issued on March 2011

March 09, 2011

Sodba nº I Cp 78/2011 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 09, 2011

Da se je s predmetno kupoprodajno pogodbo prenesla zgolj pravica uporabe in ne lastninska pravica, pa je mogoče zaključiti tudi na podlagi zemljiškoknjižnega izpiska za to nepremičnino, iz katerega izhaja, da je bila lastninska pravica toženke vknjižena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 1984 in Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (v nadaljevanju: ZLNDL). Če bi se s kupoprodajno pogodbo prenesla lastninska pravica, bi podlaga za vknjižbo bila le kupoprodajna pogodba, ...

March 01, 2011

Sodba nº I Cp 32/2011 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 01, 2011

Samovoljen odklop iz sistema skupnega ogrevanja, brez ustreznega dogovora s preostalimi etažnimi lastniki, ali s posredovanjem sodišča, ne vpliva na solastniška razmerja na skupnih prostorih, delih objektov in naprav, med katere sodi tudi skupna kotlovnica. Ker tožnica v postopku na prvi stopnji ni podala pravočasnih trditev in dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ločeno obravnavati v sklopu ogrevanja tiste stroške, ki so jih etažni lastniki dolžni kriti kot solastniki skupnega sistema ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners