Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 1996

February 22, 1996

Sodba nº Psp 12/95 of Oddelek za socialne spore, February 22, 1996

Invalidnost in telesna okvara(TO) sta popolnoma različna pravna instituta. TO je podana, če nastane pri zavarovancu znatnejša onesposobljenost, bistvenejša poškodovanost ali izguba posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali okvara povzroča invalidnost ali ne. Zato je lahko invalidnost in posledično kategorizacija v katero od treh kategorij podana zaradi zdravstvenega stanja, ki ne pre...

February 09, 1996

Sodba nº Pdp 2057/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 09, 1996

Renta, ki je bila tožniku prisojena zaradi nižje plače na drugem delovnem mestu, na katerega je bil razporejen kot invalid III. kategorije (vse v posledici nesreče pri delu), nima značaja plače in se zato ne všteva v pokojninsko osnovo, zaradi česar je delavec, ki je prejemal rento (zaradi prikrajšanja pri plači) prizadet pri višini invalidske pokojnine, za katere odmero se upošteva prav obdobje v katerem je tožnik prejemal tudi rento. V takšnem primeru upokojitev kot posledica bolezni (in ne...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners