Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 1997

February 20, 1997

Sodba nº Psp 174/96 of Oddelek za socialne spore, February 20, 1997

Prvostopno sodišče je torej pravilno zaključilo, da je bil tožnik ob nastanku invalidnosti zavarovanec iz 23. člena zakona; torej zavarovan za invalidnost in telesno okvaro kot posledico bolezni ali poškodbe izven dela še po prenehanju delovnega razmerja, da je bil v času prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposelnosti po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zavarovanec iz 17. člena ZPIZ ter da je po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposel...

Sklep nº Pdp 812/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 1997

Ob spremembi označbe tožene stranke v smislu določb 18. člena ZDSS mora sodišče poskrbeti, da je na obravnavo vabljena v spremembi označbe opredeljena tožena stranka, sicer je podana absolutna bistvena kršitev postopka iz 7. točke 2. odstavka 254. člena ZPP. 

Sklep nº Pdp 118/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 1997

Če vsebuje odločba delodajalca pravilen pravni pouk, postane z iztekom ugovornega roka pravnomočna, tudi če se je tožnik ob sprejemu odločbe nezakonito odpovedal pravici do ugovora, pa tekom ugovornega roka ugovora dejansko ni vložil. Če relevantno vsebino pogodbe istočasno v celoti pokriva pravnomočna odločba delodajalca, tožnik nima pravnega interesa za izpodbijanje pogodbe o zaposlitvi zaradi zatrjevanih napak volje pri podpisu pogodbe. 

February 06, 1997

Sklep nº Pdp 567/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 1997

Odločanje o tožbenem zahtevku, ne da bi sodišče opravilo glavno obravnavo, pomeni absolutno bistveno kršitev pravil postopka, v kolikor niso izpolnjeni pogoji po 20. čl. ZDSS. Pritožbeno sodišče je razveljavilo sodbo v izpodbijanem delu, potem ko je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje odločilo na pripravljalnem naroku in da se stranke niso odpovedale glavni obravnavi. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners