Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 1998

December 04, 1998

Sodba nº Pdp 805/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 1998

Za zastopanje delavca v postopku za varstvo pravic mora imeti delavec pisno pooblastilo sodelavcev z izrečno navedbo dejanj, ki jih lahko opravi v njihovem imenu. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners