Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 1998

May 19, 1998

Sodba nº Pdp 733/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 19, 1998

Le tiste pomanjkljivosti pri izvedbi volitev za svet delavcev, ki so bistvene in so vplivale ali bi lahko vplivale na zakonitost volitev, imajo za posledico razveljavitev volitev. 

May 14, 1998

Sklep nº Pdp 611/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 1998

Pri pojmu plača je vedno treba upoštevati bruto zneske, neto zneske pa le v primeru, če to zakon oz. kolektivna pogodba posebej določata. Zato ni pravilno stališče tožene stranke (v stečaju), da je priviligirana terjatev po 160. čl. ZPPSL le neto plača delavca, ne pa tudi bruto znesek. Delavec kot stečajni upnik izkazuje pravni interes za ugotovitev obstoja terjatve iz naslova davkov in prispevkov, čeprav je dolžan delodajalec po določbah Zakona o davčnem postoku in ZPSV obračunati in plačati...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners