Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 1999

February 26, 1999

Sklep nº Pdp 251/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 1999

V postopku izdaje začasne odredbe ni potrebno upniku dokazati nevarnosti, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena, če dolžnik s predlagano začasno odredbo pretrpi le neznatno škodo.

Sodba nº Pdp 1095/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 1999

Delo v gozdu ne predstavlja nevarni dejavnosti, zaradi katere bi delodajalec objektivno odškodninsko odgovarjal delavcu, ki je zbolel za boreliozo (lymska bolezen) zaradi ugriza klopa. 

February 25, 1999

Sklep nº Pdp 636/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 25, 1999

V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da se delavec zaveže plačati pavšalno odškodnino v višini dveh bruto plač za primer samovoljnega prenehanja delovnega razmerja, zato je dolžan plačati dogovorjeno pavšalno odškodnino v smislu določb 71.čl. ZTPDR , vendar pa morajo biti za to podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti, vključno z izkazanim nastankom škode, ki pa je ni potrebno po višini natančneje ugotavljati. 

Sodba nº Pdp 390/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 25, 1999

Ocena tožničinega poskusnega dela ni mogla biti realna, ker je bila podana že po treh tednih tožničinega efektivnega dela, ko je tožnica imela zdravstvene težave, ki so jo prisilile v bolniški stalež, poskusno delo pa je bilo predvideno za 3 mesece. 

February 20, 1999

Sklep nº Pdp 273/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 1999

Vsi predlagani kandidati, ki jih je minister za delo uvrstil na listo arbitrov (Ur.list RS, št. 37/94), so nevtralni, ne glede na to, kdo je predlagal njihovo uvrstitev na listo. 

February 19, 1999

Sklep nº Pdp 1610/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 1999

Subjektivni 30 dnevni rok za vložitev predloga za obnovo postopka zaradi obnovitvenega razloga po 3. točki 421. člena ZPP se izteče 30 dni po vročitvi pravnomočne sodbe višjega sodišča tožniku. Ker je bilo tožnikovo zdravstveno stanje v času, ko je bil odprt rok za obnovo postopka, stabilno oz. je bil tožnik prišteven, je rok za vložitev predloga za obnovo postopka potekel že v letu 1988, ko mu je bila sodba višjega sodišča vročena, ne pa kasneje, ko se je zdravil zaradi duševne bolezni in ni...

February 18, 1999

Sodba nº Pdp 249/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 1999

Delodajalec lahko zahteva prekinitev odobrenega koriščenja letnega dopusta zaradi nujnih potreb dela, razen v primeru neprimernih okoliščin. V spornem primeru je šlo za take nujne potrebe delovnega procesa (nadaljevanje dela za pridobitev ISO standarda), obvestilo delodajalca delavcu pa je bilo glede tega povsem jasno, zato je delavec neopravičeno izostal z dela, ker se na poziv ni odzval. 

February 12, 1999

Sklep nº Pdp 151/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 12, 1999

Spor v zvezi s hrambo statuta sindikata ni individualni, niti kolektivni delovni spor, temveč upravni spor. Zato je za odločanje o tem sporu stvarno pristojno upravno sodišče. 

February 04, 1999

Sodba nº Pdp 1775/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 1999

Tožniku ni mogoče očitati zamolčanja podatkov o svojem zdravstvenem stanju, saj teh podatkov ni zahteval nihče s strani delodajalca, z izjemo zdravnika medicine dela, ki mu je izdal pozitivno mnenje za nastop dela in ki mu je tožnik natančno opisal svoje zdravstvene težave s hrbtenico. Te so se kazale v nezmožnosti dvigovanja težjih bremen in dela v prisilni drži. Zato ni zamolčal podatkov, ki so pomembni za opravljanje hidrotehničnih in gradbenih del in mu je delovno razmerje prenehalo nezak...

Sodba nº Pdp 1748/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 1999

Za ugotovitev disciplinske odgovornosti za hujšo kršitev delovnih obveznosti nedoseganja delovnih rezultatov mora biti dokazana delavčeva krivda. 

February 02, 1999

Sklep nº Pdp 451/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 02, 1999

Zaradi okoliščin, ki so naštete v 9. točki 421. člena ZPP (nova dejstva in novi dokazi), se sme dovoliti obnova postopka samo, če stranka novih dejstev in dokazov ni mogla uveljavljati, preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno sodbo. Prvostopno sodišče je ugotovilo, da je imel tožnik možnost, da okoliščine, na katere se sklicuje v predlogu za obnovo postopka, uveljavi že v prvotnem postopku, česar pa ni storil in tudi ni navedel, zakaj ne, zato je sodišče pravilno odločilo, ko obn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners