Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2005

January 28, 2005

Sklep nº Pdp 1821/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2005

Individualni delovni spor v katerem delavec zahteva

January 27, 2005

Sodba nº Pdp 2025/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2005

Tožnica na delovnem mestu na katerega je bila formalno razporejena ni

Sodba nº Pdp 1951/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2005

Zaradi zagotovitve enakega obravnavanja in enakega zagotavljanja

Sklep nº Pdp 701/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2005

Ce tožena stranka v odgovoru na tožbo izpodbija (le) obstoj

Sklep nº Kdp 2/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2005

Kršitve 20. in 30. cl. ZSDU nimajo takšne narave, da bi vplivale na

January 21, 2005

Sodba nº Pdp 1066/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 21, 2005

O zlorabi pravice ni mogoce govoriti takrat, ko delavec uveljavlja

January 20, 2005

Sklep nº Pdp 307/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2005

Stroški kilometrine se v skladu s 1. odst. 155. cl. ZPP

Sodba nº Pdp 437/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2005

1. Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njegovega soglasja

Sodba nº Pdp 1682/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2005

Delavec v casu podpisa pogodbe o zaposlitvi ni bil zmožen racionalno

January 14, 2005

Sklep nº Pdp 1899/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2005

Iz vrocilnice je razvidno le, da je bil tožnik dne 11.7.2003

Sodba nº Pdp 2019/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2005

Pri presoji, ali starejši delavec izpolnjuje minimalne pogoje za

January 13, 2005

Sodba nº in sklep Pdp 1435/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2005

1. Terjatev iz naslova najemnine za glasbeni instrument, ki jo je

Sklep nº Pdp 1761/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2005

1. Pisno opozorilo delavcu na podlagi 1. odst. 83. cl. ZDR ne

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners