Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2005

February 24, 2005

Sodba nº Pdp 1892/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2005

Osnova za izracun odpravnine je povprecna mesecna bruto placa delavca

February 18, 2005

Sklep nº Pdp 1797/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2005

1. Mentor je upravicen do dodatka za vsako opravljeno in s

February 17, 2005

Sklep nº Pdp 786/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2005

V sodni praksi delovnih sodišc uveljavljeno pravno stališce,

February 10, 2005

Sklep nº Pdp 206/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2005

Neizplacevanje plac delavcem kaže na to, da ima delodajalec

February 04, 2005

Sklep nº Pdp 1654/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2005

Razlicna sodna praksa oz. razlicna odlocitev sodišca v dveh

February 03, 2005

Sodba nº Pdp 252/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2005

Tudi ce odpoved pogodbe o zaposlitvi ne vsebuje opozorila na pravno

Sodba nº Pdp 248/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2005

Napacno je stališce, da je potrebno šteti 4 tedne dopusta (iz 159.

Sklep nº Kdp 3/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2005

1. Spor o neskladnosti obvezne razlage dolocbe KP z zakonom (ZDR), ki

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners