Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2005

March 31, 2005

Sklep nº Pdp 916/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 31, 2005

Tako nerentabilnost skladišca kot neustrezno oz. neprimerno obnašanje

Sklep nº Pdp 288/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 31, 2005

Ce gre za spor o obstoju delovnega razmerja, delodajelec sam

Sodba nº Pdp 308/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 31, 2005

Ker je tožnica ostala na delu po izteku pogodbe o zaposlitvi za

Sklep nº Pdp 234/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 31, 2005

Subjektu vpisa v sodni register se pisanja vroca na naslovu,

March 25, 2005

Sklep nº Pdp 420/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2005

1. Pogodba o zaposlitvi za dolocen cas je sklenjena zakonito, tudi ce

Sklep nº Pdp 1655/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2005

Umik tožbe ucinkuje s trenutkom, ko je podan in ga ni mogoce

March 24, 2005

Sodba nº Kdp 15/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2005

Skladno z 2. tocko 38. clena KPND delavcu pripada nadomestilo za cas

Sodba nº Pdp 604/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2005

Pravica do razlike v placi na drugem ustreznem delu je pravica iz

Sklep nº in sodba Pdp 1562/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2005

Zahtevek za razveljavitev sklepa o razporeditvi tožnice k drugemu

Sklep nº Pdp 399/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2005

V ZDR ni predvideno sodno varstvo zoper pisno opozorilo delavcu

March 17, 2005

Sodba nº Pdp 726/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 17, 2005

Spor o razliki v placi ni kolektivni delovni spor, zato mora

Sklep nº Pdp 1906/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 17, 2005

ZJU je v 24. clenu v zvezi z kršitvijo pravic delavca pri delodajalcu

March 15, 2005

Sklep nº R 7/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2005

Pojem solidarnostne pomoci v kolektivnih pogodbah se oddaljuje od

March 11, 2005

Sklep nº Pdp 1410/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2005

Pri spremembi delodajalca po 1. odst. 73. clena ZDR preidejo

March 10, 2005

Sodba nº Pdp 1135/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 10, 2005

Tožnik je po predhodni odlocbi inšpektorja za delo odpovedal delovno

Sodba nº in sklep Pdp 605/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 10, 2005

Tožena stranka je v avgustu 2003 tožnici redno odpovedala pogodbo o

March 03, 2005

Sodba nº Pdp 863/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 03, 2005

Slabi poslovni rezultati bi lahko bili podlaga za razrešitev

March 01, 2005

Sodba nº Kdp 5/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2005

1. V kolektivnem delovnem sporu o sodelovanju delavcev pri

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners