Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2008

June 19, 2008

Sodba nº Pdp 1322/2007 of Oddelek za prekrške, June 19, 2008

Tožena stranka, ki je podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v roku trideset dni od prejema pravnomočne sodbe, s katero ji je bilo naloženo, da tožnico pozove nazaj na delo, je ravnala zakonito, saj ni mogoče šteti, da se je že prej seznanila z nastankom poslovnega razloga.

June 06, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 1362/2007 of Oddelek za prekrške, June 06, 2008

Ker je tožnik opravljal delo preko polnega delovnega časa, je upravičen do plačila dodatka za nadurno delo ne glede na to, da mu delo ni bilo pisno odrejeno.

Sklep nº Pdp 1141/2007 of Oddelek za prekrške, June 06, 2008

Tožbenega zahtevka za priznanje obstoja delovnega razmerja ni mogoče uveljavljati neposredno pred sodiščem. Enako velja za tožbeni zahtevek za plačilo prispevkov in davkov, ki se nanaša na isto obdobje, saj je v neposredni zvezi s tožbenim zahtevkom za priznanje obstoja delovnega razmerja. Ker tožnik pred vložitvijo tožbe ni naslovil ustrezne zahteve na toženo stranko, je potrebno njegovo tožbo v celoti zavreči.

June 04, 2008

Sodba nº Pdp 1531/2007 of Oddelek za prekrške, June 04, 2008

Ker se je tožena stranka s poslovnim razlogom za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi seznanila najkasneje, ko je izdala obvestilo o nameravani odpovedi, bi ravnala zakonito le, če bi odpoved podala v nadaljnjih 30 dneh.

Sodba nº Pdp 1039/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2008

V pogodbi o zaposlitvi, ki jo je tožnik prejel v okviru odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi po določbi 90. člena ZDR, je določilo o poskusnem delu nično. Zato mu na tej podlagi ni bilo mogoče zakonito izredno odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. 

Sodba nº Pdp 108/2008 of Oddelek za prekrške, June 04, 2008

Določbe 5. alineje 3. odstavka v zvezi s 7. odstavkom 88. člena Zobr, ki predvideva izdajo ugotovitvenega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, če je delavec obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ni mogoče uporabiti, ker je bil tožnik v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije pravnomočno pogojno obsojen. Glede na določbo 2. odstavka 99. člena KZ pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners