Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2010

January 21, 2010

Sklep nº Psp 542/2009 of Oddelek za prekrške, January 21, 2010

Obveznost toženca za pričetek izplačevanja delne invalidske pokojnine nastopi z dnem dejanskega nastopa dela na delu, ki ustreza zavarovančevi delovni zmožnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners