Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2011

February 25, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 698/2010 of Oddelek za prekrške, February 25, 2011

Pogodba o zaposlitvi s tožnikom, ki ni bil poslovodna oseba, z vsebino, kakršno ima individualna pogodba o zaposlitvi, za delovno mesto direktor sektorja za trženje, ni nezakonita le iz razloga, ker je v njej določen mandat za vodilnega delavca. Takšna pogodba o zaposlitvi edino ne more prenehati zgolj z iztekom mandata, ampak skladno s splošnimi določbami ZDR o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

February 17, 2011

Sklep nº Pdp 853/2010 of Oddelek za prekrške, February 17, 2011

Ob ugotovitvi, da je tožnikova pravica do letnega dopusta za vtoževana (pretekla) leta ob prenehanju delovnega razmerja že ugasnila, tožnik ni upravičen do denarnega nadomestila za neizkoriščen letni dopust.

February 10, 2011

Sodba nº X Pdp 817/2010 of Oddelek za prekrške, February 10, 2011

V delu, v katerem predlagatelj zahteva plačilo odškodnine in razporeditev na prvotno delovno mesto, bi moralo sodišče prve stopnje predlog zavreči, saj bi moral predlagatelj odškodnino in razporeditev uv

Sodba nº in sklep Pdp 836/2010 of Oddelek za prekrške, February 10, 2011

Ker je bilo na delovnem mestu tožnika zaposlenih več oseb, bi morala tožena stranka izbrati tiste delavce, ki jih bo napotila na začasno čakanje na delo, na podlagi uporabe kriterijev, ki so vsebovani v dogovoru s sindikatom.

February 03, 2011

Sklep nº Pdp 743/2010 of Oddelek za prekrške, February 03, 2011

Za presojo zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v kateri se tožnici očita, da je namerno oziroma iz hude malomarnosti huje kršila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, je bistveno vprašanje, kakšno je bilo njeno zdravstveno stanje v spornem obdobju oziroma ali je njeno zdravstveno stanje vplivalo na njeno zmožnost razumevanja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners