Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2002

September 04, 2002

Sklep nº I Up 977/2002 of Upravni oddelek, September 04, 2002

Brez izkazane spornosti pravnega razmerja zacasne odredbe ni mogoce izdati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners