Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2009

May 07, 2009

Sodba nº I Ips 48/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev ni razlog, ki bi ga bilo mogoče uveljavljati v zahtevi za varstvo zakonitosti. 427. člen ZKP zgolj določa ravnanje Vrhovnega sodišča, če se mu ob siceršnjem odločanju o zahtevi, vloženi zaradi razlogov, iz katerih jo je mogoče vložiti, pojavi tak dvom.

Sodba nº I Ips 82/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Zoper pravnomočno sodbo, s katero je bila preklicana pogojna obsodba, je zahteva za varstvo zakonitosti dovoljena.

May 06, 2009

Sklep nº I Up 706/2007 of Upravni oddelek, May 06, 2009

Z eno tožbo v upravnem sporu ni mogoče izpodbijati več upravnih aktov različnih organov in stopenj in z različno pravno podlago.

Sodba nº X Ips 753/2004 of Upravni oddelek, May 06, 2009

Nedovoljene tožbene novote so navedbe tožeče stranke, da je bilo carinsko blago s strani sodnika za prekrške zaseženo in prodano na javni dražbi ter da je bila zanj že plačana carina. Tožeča stranka bi kot prevoznik spornega blaga in potencialni carinski zavezanec morala ravnati do te mere skrbno, da bi se v času skoraj 3 let (od izdaje izhodnega lista konsignacijskega blaga do izdaje prvostopenjske odločbe) prepričala o pravilno opravljenem izvozu carinskega blaga.

Sklep nº X Ips 1219/2005 of Upravni oddelek, May 06, 2009

Ker se v obravnavanem primeru pomanjkanja sposobnosti biti stranka zaradi neobstoja pravnega nasledstva ne da odpraviti (peti odstavek 81. člena ZPP), saj je bila tožeča stranka izbrisana iz sodnega registra zaradi zaključka stečajnega postopka, je nastala situacija, ko je revizija vložena po osebi, ki te pravice nima (več).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners