Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2012

July 05, 2012

Sklep nº II DoR 365/2011 of Civilni oddelek, July 05, 2012

Ker predlagatelj tudi po prejemu sklepa sodišča druge stopnje, s katerim je bila potrjena odločitev o zavrnitvi njegovega predloga za obročno plačilo takse, takse v danem roku ni plačal, se v skladu s tretjim odstavkom 105. člena ZPP šteje, da je predlog za dopustitev revizije umaknil.

Sklep nº II DoR 185/2012 of Civilni oddelek, July 05, 2012

Predlagatelj ni opredelil pravnega vprašanja, izostala je natančna in konkretna navedba okoliščin, ki bi kazale na pomembnost spornih pravnih vprašanj za pravni red v celoti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners