Sklep nº I Ip 4107/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, 11 oddelek, April 06, 2011

Linked as:

Summary


V skladu z določilom 180. člena ZPP, ki se po določbi 19. člena ZDSS-1, ki velja od 1. 1. 2005, uporablja tudi za postopek v delovnem sporu, je za tožbo poleg opredelitve pravdnih strank bistveno, da dolžnik natančno in konkretno opredeli vsebino sodnega varstva, ki ga zahteva. Če gre za dajatveni zahtevek, mora ta zagotavljati ustreznosti izvršilnega naslova, da bo v izvršilnem postopku sodišču nedvomno in brez nadaljnjega pravnega sklepanja razvidno, kaj je obveznost, ki jo je treba izvršiti.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Ip 4107/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, 11 oddelek, April 06, 2011

Z izpodbijanim sklepom z dne 3. 2. 2010 je sodišče prve stopnje, na podlagi sodbe Delovnega sodišča v Kopru opr. št. Pd 292/2007 z dne 21. 5. 2008 in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pdp 1046/2008 z dne 15. 7. 2009, v korist upnice, zaradi plačila:

a) stroškov pravdnega postopka v znesku 1.011,27 EUR,

b) stroškov tega izvršilnega postopka v znesku 165,48 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od devetega dne po vročitvi sklepa dolžniku do plačila,c) neto plače za obdobje od 21. 7. 2007 do 19. 10. 2008, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vsake zapadle mesečne plače od dvajsetega dne v mesecu do plačila,

d) regresa za leto 2007 v znesku 617,50 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od 31. 7. 2007 dalje do plačila,

e) regresa za leto 2008 v znesku 665,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od 31. 7. 2008 dalje do plačila,

dovolilo izvršbo (I. točka izreka), kar je zahtevala upnica več ali drugače je zavrnilo oziroma zavrglo (II. točka izreka).

Zoper zavrnilni del sklepa je pravočasen ugovor (pravilno pritožbo), po pooblaščencu vložila upnica, ki se ne ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners