Sklep nº I Cp 3527/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, January 11, 2012

Linked as:

Summary


Listine spisa potrjujejo, da je sodišče prve stopnje v postopku dovolitve zaznambe izvršbe in vknjižbe hipoteke postopalo pravilno in zakonito v skladu z določbami, ki predpisujejo tovrsten postopek. Po 2. odst. 9. člena ZZK-1 so vpisi namreč dovoljeni le proti osebi, proti kateri učinkuje listina, ki je podlaga za vpis, in ki je v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik pravice, na katero se vpis nanaša.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 3527/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, January 11, 2012

(1) Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi delnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2006/00859 z dne 25. 5. 2007 v zvezi s popravnim sklepom isteg...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners