Sklep nº I Cp 1224/2011 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Linked as:

Summary


Sklep z dne 1.7.2010 ni dokazni sklep, na katerega sodišče prve stopnje v nadaljevanju postopka ne bi bilo več vezano (in zoper katerega tudi ni posebne pritožbe), pač pa gre pri odločitvi sodišča, da osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, pregleda izvedenec medicinske stroke za procesno dejanje, ki praviloma mora biti opravljeno (razen, če že iz poročila psihiatrične zdravstvene organizacije, v kateri se oseba nahaja po odločbi sodišča, izhaja potreba, da se ji odvzame poslovna sposobnost oziroma, če sodišče že razpolaga z ustreznim mnenjem izvedenca medicinske stroke, ki ne sme biti starejše kot šest mesecev ).

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 1224/2011 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo: da se odredi začasno zadržanje nasprotnega udeleženca na Psihiatrični kliniki v Ljubljani za čas oprave pregleda pri izvedenki dr. M in za ugotovitev njegovega zdravstvenega stanja, največ pa za sedem dni od dneva zadržanja, pri čemer začasno zadržanje preneha takoj po zaključenem pr...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners