Sodba nº II Cp 4335/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Linked as:

Summary


SZ-1 ima v 1. odst. 182. člena izrecno določbo, da se do sklenitve pogodbe o medsebojnih razmerjih solastniški deleži določajo glede na površino posameznega dela v etažni lastnini, po 1. odst. 30. člena SZ-1 pa so etažni lastniki odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja v skladu s svojimi solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº II Cp 4335/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo kot neutemeljenega zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, da ji je tožena stranka dolžna plačati glavnico v višini 102,30 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posameznega zneska glavnice do plačila, ter ji povrniti pravdne stroške.

Zoper sodb...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners