Sodba nº I Cp 4041/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Linked as:

Summary


V odškodninski pravdi upnikov zoper direktorja d.o.o. se odškodninska odgovornost direktorja (zaradi v letu 2007 v škodo upnikov storjenih dejanj) presoja po določilu 2. odstavka 147. čl. OZ in določilih ZFPPod.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I Cp 4041/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 06, 2011

Sodišče prve stopnje je zavrnilo odškodninske zahtevke vseh treh tožnikov za škodo, ki naj bi jo jim povzročil toženec kot poslovodja družbe S. d.o.o.o. Tožeči stranki je naložilo obveznost, da tožencu povrne 1.284,40 € pravdnih stroškov.

Pritožuje se tožeča stranka. Uveljavlja vse tri, z Zakonom o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) predvidene pritožbene razloge. Predlaga spremembo sodbe tako, da bo zahtevku ugodeno, podredno pa njeno razveljavitev in vrnitev zade...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners