Sklep nº I Cp 4318/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 11, 2013

Linked as:

Summary


Vprašanje, ali določeno premoženje sodi v zapuščino, je v domeni dedičev. Ravno zato ZD razlikuje med situacijo, ko so sporna dejstva med strankami, kjer med taksativno naštetimi dejstvi niso tista, ki se nanašajo na obseg zapuščine in med primeri, ko so dejstva sporna med dediči, kamor sodi tudi spor o obsegu zapuščine. Stranke, med katere sodijo tudi druge osebe, ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine (npr. upniki) posledično ne morejo prisiliti, da določeno premoženje dedujejo, če si slednji tega ne želijo.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 4318/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 11, 2013

(1) Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugotovilo, da dodatna zapuščina po pokojni A. M. obsega še nepremičnino na parc. št. 2046/1, vpisano pod vložn...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners