Sklep nº I Cp 4437/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 11, 2013

Linked as:

Summary


Pritožbeno sodišče se ne strinja z očitkom, da tožeči stranki ni uspelo dokazati, da je bila tožena stranka ustrezno pisno pozvana k izpolnitvi obveznosti. Iz trditev tožeče stranke, katerim je verjelo tudi sodišče prve stopnje, namreč izhaja, da je ta prvotoženo stranko večkrat pozvala k izpolnitvi obveznosti, vendar se je ta svojim obveznostim izmikala, na naslovih, prijavljenih v sodnem registru, pa ni več dvigovala pošte. Da so zakonski pogoji po 100. členu ZGD izpolnjeni, je prvostopenjsko sodišče ugotovilo tudi z zaslišanjem tožnice, toženka pa njeni izpovedbi na naroku ni izrecno nasprotovala.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 4437/2010 of Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, April 11, 2013

(1) Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo, toženi stranki pa naložilo tudi plačilo pravdnih stroškov v višini 1.026,00 EUR.

(2) Zoper prvostopenjsko sodbo se iz vseh pritožbenih razlogov (1. odst. 338. člena ZPP (1)) pritožuje tožena stranka...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners