Sklep nº Pdp 998/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Linked as:

Summary


V tej fazi postopka verjetnost tožnikove terjatve še ni izkazana, ker iz listin, ki jih je tožnik priložil tožbi in začasni odredbi, ni razvidno, da tožena stranka postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ne bi izpeljala skladno z zakonskimi določbami, ali je bila odpoved podana iz resnega in utemeljenega razloga, pa bo sodišče lahko presodilo šele na podlagi izvedenega dokaznega postopka.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 998/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, ki se glasi:

„I. Toženi stranki se naloži, da po vročitvi sklepa o začasni odredbi opravi nenadomestno dejanje, in sicer zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi z dne 12. 6. 2008 zaradi redne odpovedi, vse do pravnomočne odločitve v sporu zaradi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

II. Zaradi navedenega se zoper toženo stranko dovoli izvršba...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners