Sodba nº in sklep Pdp 623/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2011

Linked as:

Summary


Tožnik na dan, ko je bil vabljen na zagovor k toženi stranki, zagovora zaradi zdravstvenih težav ni bil sposoben podati (kot je ugotovila tudi sodna izvedenka psihiatrične stroke), predlagal pa je preložitev zagovora na kasnejši datum. Kljub temu, da je bil ta predlog podan iz upravičenih razlogov, mu tožena stranka ni ugodila, ampak je istega dne tožniku podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ta izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve tožnikove pravice do zagovora oz. obrambe ni zakonita.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep Pdp 623/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2011

Sodišče prve stopnje je kot nezakoniti razveljavilo izpodbijano izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 3. 5. 2007 v povezavi z odločbo Sveta tožene stranke z dne 12. 6. 2007 (1. točka izreka). Posledično je ugotovilo, da tožniku po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 3. 5. 2007 in odločbi Sveta tožene stranke z dne 12. 6. 2007, pogodba o zaposlitvi ni bila odpovedana, da mu delovno razmerje še traja, zaradi česar ga je dolžna tožena stranka pozvati nazaj na delo ter mu od nezakonite izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi dalje (t.j. od 18. 6. 2007 dalje) izplačati vse neto plače, ki bi jih tožnik prejel, če bi bil na delu, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva zapadlosti posameznega zneska plače dalje do plačila, od navedenih zneskov plač odvesti vse prispevke in davke v skladu z veljavno zakonodajo in tožniku vpisati v delovno knjižico delovno dobo od 18. 6. 2007 do 31. 12. 2...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners