Sodba nº in sklep Pdp 581/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Linked as:

Summary


Dejstvo, da je tožena stranka od tožnika zahtevala prisotnost na delovnem mestu in da ni soglašala z vsemi tožnikovimi predlogi, ne pomenijo, da je tožnika šikanirala, kar bi utemeljevalo njeno odškodninsko odgovornost za škodo, katero naj bi tožnik zaradi tega utrpel.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep Pdp 581/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo zahtevek, da je dolžna prvotožena stranka v roku 15 dni od dneva prejetja sodbe odpraviti diskriminacijski odnos do tožnika glede pogojev za opravljanje dela v delovnem razmerju ter mu omogočiti sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, da prepreči nastanek nadaljnje škode glede višine plače od meseca maja 2009 naprej tako, da se mu bo plača povečevala za ugotovljeno mesečno škodo glede osnovne plače in dodatkov, določenih v naslednji alineji; da se toženi stranki solidarno zavežeta, da tožniku za vsak mesec od 18. 5. 2004 do 18. 5. 2009 izplačata nematerialno škodo iz naslova kršitve prepov...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners