Sodba nº Pdp 916/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Linked as:

Summary


Četudi bi tožena stranka dokazala, da je tožnik (ker se je mudilo) dejansko odpremil škatlo s 409 kosi (ustreznih izdelkov) namesto s 477 kosi (ustreznih izdelkov), takšna kršitev, glede na vse okoliščine obravnavanega primera (da se je mudilo, da naročnik ni urgiral, češ da je bilo premalo izdelkov, da tožena stranka v razmerju do naročnika ni utrpela škodljivih posledic), ne bi dosegla standarda hujše kršitve delovnih obveznosti, da bi bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº Pdp 916/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 7. 9. 2010, ki jo je podala tožena stranka tožniku nezakonita, zato jo je razveljavilo (1. tč. izreka). Ugotovilo je, da tožniku delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo dne 7. 9. 2010 in na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne 10. 3. 2008 še traja, tako da ga je tožena stranka dolžna pozvati nazaj na delo, v roku 8 dni in pod izvršbo (2. tč. izreka). Toženi stranki je naložilo, da za čas od 7. 9. 2010 do 16. 11. 2010 ter od 16. 2. 2011 dalje tožniku vpiše delovno dobo v delovno knjižico, ga prijavi v socialna zavarovanja in mu za navedeno obdobje do vrnitve nazaj na delo plača nadomestila plače v znesku 734,15 EIR (po odvodu davkov in prispevkov) za vsak mesec tožnikove odsotnosti z dela, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec do plačila, pod izvršbo (3. tč. izreka). Odločilo je še, da je tožena stranka dolžna na račun sodišča povrniti vse ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners