Sklep nº Pdp 934/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Linked as:

Summary


Vlogo, naslovljeno "pritožba", ki je bila vložena v 15-dnevnem roku od prejema sodbe, s katero ni bilo odločeno o stroških postopka, je treba šteti kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka (saj pritožbeno sodišče o stroških postopka ne more odločati, če o njih sodišče prve stopnje še ni odločalo).

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 934/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Sodišče prve stopnje je izdalo dopolnilno sodbo, s katero je razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožečo stranko prijaviti v socialno zavarovanje (v pokojninsko in invalidsko zavarovanje) od 23. 12. 2004 do 22. 12. 2005 in jo prijaviti v matično evidenco...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners