Sklep nº Pdp 997/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Linked as:

Summary


Priča je bila zaslišan, preden je tožnica podala vloga za dodelitev brezplačne pomoči. Vsi stroški priče, ki so nastali v zvezi z zaslišanje, so tako nastali pred dnem, od katerega za tožnico velja oprostitev plačila sodnih stroškov. Zaradi tega je dolžna povrniti stroške z zaslišanjem priče, saj je sama predlagala njeno zaslišanje.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 997/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje priči doc. dr. M.F., zaposleni na ... inštitutu U., priznalo stroške za refundacijo osebnega dohodka za dne 20. 12. 2010 v znesku 117,03 EUR, ki bodo nakazani na račun U., št...., ID, št. za DDV ... (točka I izreka). Priči je priznalo potne strošk...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners