Sodba nº Pdp 71/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2012

Linked as:

Summary


Tožena stranka je krivdno odgovorna za škodo, ki jo je tožnica utrpela zaradi zastrupitve s svincem, saj kljub seznanjenosti z dejstvom, da je koncentracija svinca v prahu v brusilnicah prekomerna, delavcem ni zagotovila uporabe zaščitnih mask oziroma respiratorjev (o tem tudi delavcev ni obveščala) , niti ni uredila lokalnega odsesavanja brusilnih strojev.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº Pdp 71/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2012

Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožnici plačati odškodnino za negmotno škodo v višini 88.436,79 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 11. 2010 dalje do plačila (1. točka izreka). Presežni tožbeni zahtevek za plačilo 32.578,07 EUR je zavrnilo (2. točka izreka). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožnici odmerjene stroške postopka v znesku 11.533,23 EUR nakazati na transakcijski račun prvostopenjskega sodišča (3. točka izreka).

Zoper navedeno sodbo sta pritožbo vložili obe stranki.

Zoper zavrnilni del sodbe se pritožuje tožnica zaradi nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga spremembo tega dela sodbe tako, da ji sodišče v celoti prisodi odškodnino za nepremoženjsko škodo z obrestmi, kot je zahtevala, podredno pa razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da je odločitev sodišča v 1. točki sodbe pravilna in zakonita, ne strinja pa se z zaključkom, da toženi stranki ni moč očitati malomarnosti v zvezi s preredkimi zdravstvenimi pregledi. Tožnica je imela samo en obvezni pregled po 15 letih, pri pogostejših pregledih pa bi se ugotovile tožničine zdravstvene težave in bi bila prej odkrita kronična zastrupitev. Problem prisotnosti svinca v delovnem okolju je bil glede na priporočene mejne vrednosti zagrebškega inštituta za medicinske raziskave toženi stranki znan in ni bil zanemarljiv. Pravica do zdravega življenjskega in delovnega okolja izhaja že iz Ustave RS, zato po mnenju tožnice ne more vplivati, da so bili s predpisi določene mejne vrednosti svinca v letu 2004. Tožnica se sklicuje na drget in krče, ki jih je po ugotovitvah izvedencev nedvomno mogoče pripisati kronični obremenitvi s svincem. Krči se niso pojavili v treh letih po izpostavljenosti svincu, ampak jih je tožnica navajala že od leta 2004. Ne strinja se z zaključkom izvedenca prof. dr. A.M., ki je izrecno izključil epilepsijo kot znak kronične zastrupitve s svincem. Izvedenca prof. dr. M.B. in prof. dr. M.K. epilepsije kot znaka kronične zastrupitve s svincem nista izključila. Povezava med pojavom epileptičnih napadov in kronično zastrupitvijo s svincem je opisana v tuji literaturi, ugotovil pa jo je tudi lečeči specialist B.Z.. Slednji je v izvidih opozoril na okvaro perifernega in avtonomnega živčevja tožnice. Izvedenec dr. A.M. je medicinsko dokumentacijo nepopolno ocenil in je napačno povzel psihološko mnenje dr. A.S.. Meni, da naloga izvedencev prim. dr. B.K. in prof. dr. A.M. ni bila oce...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners