Sklep nº Pdp 976/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Linked as:

Summary


Predsednica senata sodišča prve stopnje je utemeljeno izdala izpodbijani sklep (o zavrženju pritožbe zoper sklep sodišča druge stopnje), potem ko je bilo s strani pristojne predsednice sodišča že odločeno o zahtevi za njeno izločitev, ki je bila zavrnjena kot neutemeljena, saj zoper sklep o izločitvi sodnika ni pritožbe, kar pomeni, da se lahko takoj izvrši.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº Pdp 976/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo pritožbo tožeče stranke z dne 10. 8. 2011 zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 658/2011 z dne 18. 7. 2011.

Zoper navedeni sklep se pritožuje tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov, to je zaradi bistvene kršitve določb postopka, zmotne in nepopolne ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners