Sodba nº I U 1923/2011 of Upravni oddelek, April 11, 2012

Linked as:

Summary


Sodišče se sicer strinja, da je v 3. točki izreka odločbe odrejeni ukrep določen široko. Ne predstavlja pa prepisa prvega odstavka 22. člena ZVMS, kot navaja tožeča stranka, saj se ji z njim nalaga, da za vse izdelke, ki jih proizvaja v svojem obratu, zagotovi ustrezno označitev. V čem je bila označitev neustrezna, je jasno razvidno iz obrazložitve odločbe, v kateri so konkretno navedene ugotovljene nepravilnosti. Da bi tožeča stranka po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe navedene nepravilnosti odpravila, niti ne zatrjuje.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I U 1923/2011 of Upravni oddelek, April 11, 2012

Z izpodbijanim sklepom je Veterinarska uprava RS, Območni urad Celje, tožeči stranki kot inšpekcijskemu zavezancu (v 1. točki izreka) naložila plačilo denarne kazni v znesku 417,16 EUR, ki je bila zagrožena s sklepom o dovolitvi izvršbe istega organa št. 06173-612/2010/6 z dne 17. 6. 2010, v roku 8 dni, sicer se bo kazen prisilno izterjala, in ji (v 2. točki izreka) zagrozila z novo denarno kaznijo v znesku 800,00 EUR, kolikor v naknadnem 5-dnevnem roku za izpolnitev obveznosti v prostorih svojega registriranega obrata za prodajo živil živalskega izvora ne bo zagotovila ustrezne označitve vseh izdelkov, ki jih proizvaja v svojem obratu, kot ji je bilo odrejeno v 3. točki izre...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners