Sodba nº I U 1111/2011 of Javne finance oddelek, April 03, 2012

Linked as:

Summary


Iz določb 28. člena ZIN, kot tudi četrtega odstavka 135. člena ZUP, ki se po tretjem odstavku 2. člena ZDavP-2 uporablja tudi v davčnih postopkih, sledi, da mora organ, če ugotovi, da ni pogojev za nadaljevanje postopka, le-tega izrecno ustaviti s sklepom.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I U 1111/2011 of Javne finance oddelek, April 03, 2012

Z izpodbijano odločbo je Davčni urad Ljubljana zavezancu za davek za leto 2004 dodatno odmeril davek od dohodkov pravnih oseb od davčne osnove 253.283,00 EUR po stopnji 25 % v znesku 63.321,00 EUR s pripadki. Pri tem je še odločil, da mora biti odmerjeni davek, ki skupaj z obrestmi znaša 76.983,00 EUR, plačan v 30 dneh. V obrazložitvi pojasnjuje, da je Davčni urad Ljubljana pri davčnem zavezancu opravil postopek davčnega inšpekcijskega nadzora davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in o ugotovitvah dne 9. 12. 2009 sestavil zapisnik. Na ugotovitve v zapisniku davčni zavezanec ni podal pripomb.

Med tožečo stranko na eni ter A. d.o.o. in Zavodom B. (v nadaljevanju Zavod) na drugi strani, je bila leta 1994 sklenjena pogodba za opravljanje odvetniških storitev. V celoti izpolnjena je bila leta 2004, kar je davčni zavezanec izjavil sam v svojem dopisu z dne 25. 1. 2007. Po pogodbi je bilo dogovorjeno, da davčni zavezanec v...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners