Sodba nº I U 1701/2011 of Upravni oddelek, April 17, 2012

Linked as:

Summary


Stališče, da se kot kršitev delovnopravne zakonodaje v smislu 2. alinee prvega odstavka 164. člena ZUTD lahko upošteva zgolj takšna kršitev, glede katere je bilo v postopku na podlagi zahteve za sodno varstvo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je stranka kršila delovno pravno zakonodajo, ni utemeljeno.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I U 1701/2011 of Upravni oddelek, April 17, 2012

Z izpodbijano odločbo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odločilo, da vlogi tožeče stranke za vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu, ne ugodi. V obrazložitvi se sklicuje na Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD) oziroma njegov 164. člen. Ta namreč določa, da delo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners