Sodba nº I U 69/2012 of Javne finance oddelek, April 17, 2012

Linked as:

Summary


Obravnavani izvršilni postopek je bil začet na podlagi osmega odstavka 57. člena ZP-1, po katerem prekrškovni organ tudi v primeru, ko globa in stroški postopka niso plačani po pravnomočnosti sklepa oziroma sodbe o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, ravna enako, kot če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku, določenem v plačilnem nalogu, in ne vloži zahteve za sodno varstvo. To pa po presoji sodišča pomeni, da se pri izvršbi upošteva v plačilnem nalogu navedena (celotna) denarna kazen, za izvršbo katere je pristojen davčni organ, in (morebitni) že plačani zneski.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº I U 69/2012 of Javne finance oddelek, April 17, 2012

Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, kot prvostopenjski organ (v nadaljevanju prvostopenjski organ) je s sklepom št. DT 42913-19827/2011-1-08162-05 z dne 20. 7. 2011 zoper tožnico na podlagi plačilnega naloga št. 0000094812802 z dne 25. 11. 2009 opravil davčno izvršbo dolgovanega zneska globe za prekršek, in sicer v višini 100,00 EUR, skupaj s stroški davčne izvršbe v višini...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners