Sklep nº I Cpg 1122/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Linked as:

Summary


V obravnavanem primeru iskanje namena predpisa o oblicnosti pogodbe o najemu poslovnih prostorov, ki lahko omaje sankcijo iz 1. odst. 70. cl. ZOR, ne pride v poštev. V 2. odst. 12. clena ZPSPP je namrec sankcija za primer pomanjkanja oblicnosti jasno dolocena (prim. zgoraj). Dolocbe ZOR, ki urejajo posledice kršitve predpisane oblicnosti, tako niti ne pridejo v poštev. S tem pa je izkljucena tudi možnost presoje, ali morebiti v ZOR predpisana sankcija ni v skladu z namenom predpisane oblicnosti.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cpg 1122/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Sodišce prve stopnje je z izpodbijanim delom sodbe delno vzdržalo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišca v Ljubljani, opr. Ig ... z dne ... v prvi in drugi tocki...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners